ProVoet lid

ProVoet
Een ProVoet lid is altijd gediplomeerd en op de hoogte van actuele ontwikkelingen in hun vak. ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor pedicures, heeft 12.500 leden (januari 2009) en bevordert de kwaliteit van voetverzorging en van het beroep pedicure in Nederland.

De professionele pedicure herkent u dus aan het ProVoet-logo. Gediplomeerde leden voeren dit logo op hun gevelbord, afsprakenkaartjes etc.

ProVoet kent drie verschillende soorten pedicures onder haar leden. Voor welke voetproblemen kunt u nu bij welke pedicure terecht? Hieronder een uitleg.

 

Pedicure

De pedicure verzorgt de voeten van mensen met allerlei voetproblemen. In de behandeling verzorgt zij of hij de nagels en verwijdert eelt en -indien aanwezig- likdoorns. Voorafgaand aan de behandeling voert de pedicure een voetonderzoek uit en maakt zo nodig blauwdrukken. De pedicure heeft een signalerende functie en adviseert onder meer ten aanzien van schoeisel, persoonlijke hygiëne en huidverzorging. Indien nodig verwijst zij de cliënt naar een gespecialiseerde collega of naar de huisarts.

Gespecialiseerde pedicure

De pedicure die een aantekening ‘voetverzorging bij diabetici’ en / of ‘voetverzorging bij reumapatiënten’ bezit, heeft na de opleiding een bijscholing gedaan in de genoemde onderwerpen. De pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer zij de cliënt moet doorsturen naar de (behandelend) arts.

Medisch pedicure

De medische pedicure is breed opgeleid. Zij kan alle zogeheten risicovoeten behandelen, deze kunnen o.a. ontstaan zijn ten gevolge van reuma, diabetes, spasticiteit, ouderdom en verwaarlozing. Daarbij heeft de medisch pedicure uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van orthesiologie, nagelregulatie en -reparatie en anti-druk technieken. Daarmee vergroot zij de behandelingsmogelijkheden van complexere voet- en nagelproblematiek. De medisch pedicure werkt volgens vastgestelde Richtlijnen en weet wanneer de cliënt moet worden doorgestuurd naar de (behandeld) arts. De medisch pedicure werkt op doelmatige wijze samen met andere zorgaanbieders.

Kwaliteitsbewaking

ProVoet lidGespecialiseerde en medische pedicures kunnen zich registreren in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP). Staat de pedicure geregistreerd, dan voldoet zij aan de onderstaande kwaliteitsnormen:

Het naleven van de door de branche vastgestelde normen betreffende hygiëne, arbo en milieu.
Het naleven van de door de branche ontwikkelde evidence bases Richtlijnen ten aanzien van diabetes mellitus en reumatische aandoeningen.
Het behalen van accreditatiepunten door het volgen van bij- en nascholingen.

Menu
× WhatsApp ons