De vergoeding door de zorgverzekeraar bij Reuma/ Diabetes.

Wanneer u reuma of diabetes heeft is het via de meeste zorgverzekeraars mogelijk om voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. Laat u informeren door uw zorgverzekereaar over de hoogte ervan.

Waar moet u op letten om voor vergoeding in aanmerking te komen:
– Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling vanuit uw verzekering.
– De pedicure in kwestie is lid van de branchvereniging provoet.
– De pedicure staat ingeschreven in het KRP.
– De pedicure is gecertificeerd voor voetverzorging bij Diabetes- en reumapatienten of is een medisch pedicure.
– U bent in het bezit van een verwijsbrief van uw huisarts (bestemd voor de zorgverzekeraar).

Pedicure wordt vergoed vanuit de basisverzekering als iemand voetzorg echt nodig heeft, dit noemen ze preventie voetulcera. Daarom wordt er gewerkt met zorgprofielen.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is.

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

IndicatieClassificatieZorgprofiel
Jaarlijks gericht voetonderzoek en voetverzorgingsadviezen1/2/3/4
Geen verlies PS of PAV (met of geen zelfmanagement)Simms 0
Verlies PS of PAV met zelfzorgcapaciteitSimms 1Jaarlijks voetonderzoek
Geen vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Verlies PS of PAV zonder zelfzorgcapaciteitSimms 1
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op huiddefecten/infectieSimms 22
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Verlies PS of PAV met vastgesteld verhoogd risico op drukplekkenSimms 2
Verlies PS in combinatie met PAVSimms 2
Verlies PS of PAV in combinatie met verhoogde drukSimms 23
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Verlies PS en PAV in combinatie met verhoogde drukSimms 2
Inactieve CharcotSimms 34
Vergoeding voetbehandeling uit basisverzekering
Genezen ulcus of amputatieSimms 3
Actief niet-plantair ulcus met genezing binnen 2 wekenActief ulcus
Actief plantair ulcus met genezing binnen 2 wekenActief ulcus
Overige indicatiesZiekenhuiszorg

Uitleg afkortingen: PS (Protectieve Sensibiliteit ), PAV (Perifeer Arterieel Vaatlijden)

Voorwaarden dekking

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijkse voetscreening door de huisarts, praktijkondersteuner huisarts (POH) of diabetesverpleegkundige. Het zorgprofiel bepaalt uiteindelijk of er ook voetzorg vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Patiënten met zorgprofiel 1, 2, 3 en 4 hebben recht op:

  • Een jaarlijks gericht voetonderzoek door een pedicure (prestatiecode 96/22013); of
  • Een onderzoek door een podotherapeut (prestatiecode 90/9200)

Patiënten met zorgprofiel 2, 3 en 4 hebben daarnaast recht op:

  • Controles
  • Voetzorg en behandeling om huidzweren te voorkomen

Patiënten met zorgprofiel 3 en 4 hebben ook nog recht op:

  • Podotherapie

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Als voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt, is er vaak vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Op Zorgwijzer is het mogelijk je zorgverzekering te vergelijken met een aanvullende vergoeding voor pedicure.

De volgende groepen komen in aanmerking voor een aanvullende vergoeding:

  1. Patiënten met reumatoïde artritis, een dwarslaesie of andere medisch noodzakelijke klachten.
  2. Patiënten met diabetes met een zorgprofiel van één of simms 0.
  3. Patiënten met een medische voet, bijvoorbeeld als gevolg van MS of Parkinson

Let op bij punt 2: het is mogelijk dat een zorgverzekeraar alleen patiënten vergoed die vallen onder zorgprofiel 1 en daarmee geen vergoeding biedt voor patiënten met simms 0.

Voor meer info verwijzen we u graag naar https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/pedicure

Menu
× WhatsApp ons